Kongrelerimiz

Kongrelerimiz

Kongrelerimiz

I. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu-USBES-I. (20-22 Nisan 2012) Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  • Özet Metin Kitabı
  • Tam Metin Kitabı

II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu-USBES-II. (26-28 Nisan 2013) Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-III). (28-30 Nisan 2014) Gazi Üniversitesi, Ankara.

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-IV). (23-25 Nisan 2015) Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-V). (28-30 Nisan 2016) Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-VI). (4-6 Mayıs 2017). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

VII. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-VI). (11-13 Ekim 2018) Ahi Evran Üniversitesi. Kırşehir

VIII. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-VII). (7-9 Kasım 2019). Ankara Üniversitesi. Ankara.

IX. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-IX). (9-11 Haziran 2022). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu.

X. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-X). (9-11 Haziran 2022). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Rize.

 XI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-XI). (23-25 Ekim 2023). Fırat Üniversitesi. Elazığ.

 

XII. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-XII). (2024). Trakya Üniversitesi. Edirne.

  • Özet Metin Kitabı
  • Tam Metin Kitabı